Provigil kopen zonder recept

provigil kopen zonder recept

Provigil kopen zonder recept online is niet moeilijk? Geen zorgen, bij ons kan dat Provigil kopen zonder gedoe en snel online.

Actief ingrediënt: Modafinil

Kopen Provigil Zonder recept

Wil je kopen Provigil online? Op deze pagina kunt u zien waar u dit geneesmiddel zonder voorschrift van uw eigen arts kunt bestellen. Veilig, betrouwbaar en discreet. Dit medicijn behoort tot een diabetesmedicijn voor de behandeling van hypertensie en nierproblemen (diabetische nefropathie) veroorzaakt door diabetes en wordt door verschillende artsen als veilig beschouwd om online te bestellen. Wil je meer weten? Controleer dan de veelgestelde vragenhoe u Provigil kunt kopen zonder recept of controleer alle prijzen van dit medicijn.

Bestel Provigil Zonder Recept Prijzen

In de volgende tabel kunt u zien waar u Provigil zonder recept kunt bestellen, recensenten van 2pharmaceuticals.com hebben alle prijzen op internet gecontroleerd en kwamen tot de conclusie dat Medpillstore levert de beste Provigil-prijzen zonder dat een recept nodig is. Ze verzenden wereldwijd (niet naar de VS/Canada), hun voorraden bevinden zich zowel binnen de EU als in het buitenland, en ze bieden uitstekende service voor het kopen van Provigil zonder recept.

Wat is Provigil

Provigil is een onregelmatige antipsychotische medicijnen. Blokkeert dopamine-receptoren van het CZS en conflicteert de dopamine-knop in basale gangliya en in limbisch een onderdeel van neoncephalon. Het wordt ingenomen bij Overgevoeligheid, aandoeningen van het hemopoëtische systeem (samen met anamnese), alcoholische en schadelijke psychose, myasthenie, coma.

Provigil Drugsgebruik

Provigil wordt gebruikt om personen te helpen die: narcolepsie, obstructief slaapapneu/hypopneu-syndroom (OSAHS), of ploegendienst slaapprobleem (SWSD) om de hele dag wakker te blijven. Provigil behandelt deze situaties niet en kan alleen werken zolang u ermee doorgaat.

Wat moet u met uw arts bespreken voordat u dit geneesmiddel gebruikt?

 1. Diagnose van slaapstoornissen: Provigil mag alleen worden gebruikt bij patiënten bij wie hun overmatige slaperigheid volledig is geëvalueerd en bij wie de diagnose narcolepsie, OSA en/of SWD is gesteld in overeenstemming met de diagnostische criteria van ICSD of DSM. Een dergelijke evaluatie bestaat meestal uit een volledige anamnese en lichamelijk onderzoek en kan worden aangevuld met testen in een laboratoriumomgeving. Sommige patiënten kunnen meer dan één hebben slaapstoornis bijdragen aan hun overmatige slaperigheid (bijv. OSA en SWD samenvallend bij dezelfde patiënt).
 2. Algemeen: Hoewel niet is aangetoond dat Provigil functionele beperkingen veroorzaakt, kan elk geneesmiddel dat het CZS beïnvloedt, het beoordelingsvermogen, het denken of de motoriek veranderen. Patiënten moeten worden gewaarschuwd voor het bedienen van een auto of andere gevaarlijke machines totdat ze er redelijk zeker van zijn dat de behandeling met Provigil geen nadelige invloed zal hebben op hun vermogen om dergelijke activiteiten uit te voeren.
 3. CPAP-gebruik bij patiënten met OSA: Bij OSA is Provigil geïndiceerd als aanvulling op de standaardbehandeling(en) voor de onderliggende obstructie. Als continue positieve luchtwegdruk (CPAP) de voorkeursbehandeling van een patiënt is, moet een maximale inspanning worden geleverd om gedurende een adequate periode met CPAP te behandelen voordat met Provigil wordt begonnen. Als Provigil adjuvans wordt gebruikt met CPAP, is het aanmoedigen en periodiek beoordelen van CPAP-naleving noodzakelijk.
 4. Cardiovasculair systeem: Provigil is niet geëvalueerd bij patiënten met een recente voorgeschiedenis van: myocardinfarct of instabiele anginaen dergelijke patiënten moeten met voorzichtigheid worden behandeld.
 5. Patiënten die steroïde anticonceptiva gebruiken: De effectiviteit van steroïde anticonceptiva kan worden verminderd bij gebruik met Provigil-tabletten en gedurende één maand na stopzetting van de behandeling. Alternatieve of gelijktijdige anticonceptiemethoden worden aanbevolen voor patiënten die worden behandeld met Provigil-tabletten en gedurende één maand na stopzetting van Provigil.
 6. Patiënten die ciclosporine gebruiken: De bloedspiegels van ciclosporine kunnen verlaagd zijn bij gebruik met Provigil. Bij gelijktijdig gebruik van deze geneesmiddelen dient controle van de circulerende ciclosporineconcentraties en een geschikte aanpassing van de dosering voor ciclosporine te worden overwogen.
 7. Patiënten met ernstige leverinsufficiëntie: Bij patiënten met ernstige leverfunctiestoornis, met of zonder cirrose, moet Provigil in een lagere dosis worden toegediend.
 8. Patiënten met ernstige nierinsufficiëntie: Er is onvoldoende informatie om de veiligheid en werkzaamheid van dosering bij patiënten met ernstige nierfunctiestoornis. (Voor farmacokinetiek bij nierinsufficiëntie.
 9. Oudere patiënten: Bij oudere patiënten kan de eliminatie van Provigil en zijn metabolieten verminderd zijn als gevolg van veroudering. Daarom moet het gebruik van lagere doses bij deze populatie worden overwogen.

Provigil Geneesmiddelinteracties

Hoewel bepaalde geneesmiddelen in geen enkel opzicht gezamenlijk mogen worden gebruikt, kunnen in verschillende gevallen twee totaal verschillende geneesmiddelen ook gezamenlijk worden gebruikt, zelfs als er een wisselwerking is. In deze gevallen kan het nodig zijn dat uw arts de dosis, of anders preventieve maatregelen kan ook verplicht zijn. Wanneer je neem dit medicijn, is het bijzonder belangrijk dat uw deskundige in de gezondheidszorg weet of u een van de hieronder vermelde geneesmiddelen gebruikt. De volgende interacties zijn gekozen op basis van hun potentiële betekenis en zijn meestal niet in wezen allesomvattend.

Gebruik van dit medicijn met een van de volgende medicijnen is normaal gesproken niet echt nuttig, maar kan in sommige gevallen ook nodig zijn. Als alle geneesmiddelen gezamenlijk worden voorgeschreven, kan uw arts de dosis wijzigen of de manier waarop u een of elk van de geneesmiddelen gebruikt, veranderen.

 • alfentanil
 • Amiodaron
 • Avapritinib
 • Axitinib
 • benzhydrocodon
 • Brigatinib
 • Buprenorfine
 • Capmatinib
 • citalopram
 • Claritromycine
 • Clobazam
 • Cobimetinib
 • codeïne

Andere interacties

Bepaalde geneesmiddelen mogen niet worden gebruikt tijdens of tijdens het nuttigen van maaltijden of het nuttigen van bepaalde soorten maaltijden sinds interacties zou kunnen gebeuren. Het gebruik van alcohol of tabak met bepaalde medicijnen kan interacties veroorzaken. Bespreek samen met uw deskundige in de gezondheidszorg het gebruik van uw medicatie bij maaltijden, alcohol of tabak.

Andere medische problemen van Provigil

De aanwezigheid van verschillende medische problemen kan een bijwerking over het gebruik van dit medicijn. Zorg ervoor dat u uw arts informeert als u andere medische problemen heeft, met name:

 • Alcohol misbruik
 • Drugsmisbruik of afhankelijkheid
 • Angina
 • Hartziekte
 • Depressie
 • Hypertensie
 • Manie
 • Psychose
 • Linkerventrikelhypertrofie

Provigil juist gebruik

Gebruik dit medicijn uitsluitend zoals voorgeschreven door uw arts. Neem er niet extra van, neem het normaal gesproken niet extra en gebruik het niet voor een langere tijd dan uw arts heeft voorgeschreven. Als een overmatige hoeveelheid wordt ingenomen, kan dit veranderen in gewoontevorming.

 1. Dit medicijn wordt geleverd met een medicatiehandleiding. Het is essentieel dat u deze informatie gewoon leert en waarneemt. Zorg ervoor dat u uw arts vraagt naar iets dat u niet waarneemt.
 2. Dit medicijn vervangt niet voldoende slaap. Het mag niet worden gebruikt voor onregelmatige slaperigheid die niet is herkend als narcolepsie, slaapapneu of slaapproblemen in ploegendienst. Vraag uw arts om advies over goede slaapgewoonten.
 3. Als u slaapapneu heeft en 's avonds een CPAP-machine (steady constructieve luchtwegstress) gebruikt, kunt u deze machine blijven gebruiken met Provigil.
 4. Neem dit medicijn elke dag op hetzelfde tijdstip in. Verander het tijdstip waarop u Provigil gebruikt niet zonder eerst met uw arts te overleggen.
 5. U kunt dit medicijn bij of zonder maaltijden innemen.

Provigil-dosering

De dosis van dit medicijn kan voor verschillende patiënten totaal verschillend zijn. Volg de instructies van uw arts of de instructies op het etiket. De volgende informatie bestaat uitsluitend uit de gebruikelijke doses van dit medicijn. Als uw dosis totaal anders is, verander deze dan niet totdat uw arts u zegt actie te ondernemen.

De hoeveelheid medicatie die u gewoon inneemt, hangt af van de energie van de medicatie. Ook de verscheidenheid aan doses die u elke dag inneemt, de toegestane tijd tussen de doses en de hoeveelheid tijd die u inneemt, hangt af van het medische nadeel waarvoor u de medicatie zou kunnen gebruiken.

 • Voor orale dosering (tabletten):
  • Voor narcolepsie of obstructief slaapapneu/hypopnoesyndroom:
   • Volwassenen en jongeren van 17 jaar en ouder: 200 milligram (mg) zo snel mogelijk per dag, 's morgens. Uw arts kan uw dosis naar wens verhogen.
   • Tieners en kinderen jonger dan 17 jaar: Gebruik en dosering moeten worden bepaald door uw arts.
  • Voor slaapprobleem in ploegendienst:
   • Volwassenen en jongeren van 17 jaar en ouder: 200 milligram (mg) een uur eerder dan u begint met werken.
   • Tieners en kinderen jonger dan 17 jaar: Gebruik en dosering moeten worden bepaald door uw arts.

Gemiste dosering

Als u een dosis van dit medicijn mist, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw gebruikelijke doseringsschema. Verdubbel geen doses. Als u een dosis Provigil overslaat en u bedenkt dit ook eerder dan 12.00 uur op dezelfde dag, neem dan de gemiste dosis zo snel mogelijk in.

Provigil-voorzorgsmaatregelen

Uw arts moet uw voortgang tijdens gewone bezoeken onderzoeken om ervoor te zorgen dat dit medicijn correct werkt. Uw bloeddruk moet mogelijk extra worden gecontroleerd tijdens het gebruik van dit medicijn.

Het is van vitaal belang om uw arts te informeren als u zwanger wordt. Uw arts wil misschien dat u een zwangerschapsregister ophaalt voor patiënten die dit medicijn gebruiken.

Ernstige poriën en huidreacties kunnen optreden met dit medicijn. Stop met het gebruik van dit medicijn en onderzoek onmiddellijk samen met uw arts of u blaarvorming, peeling of loslating van de poriën en de huid heeft; roze poriën en huidlaesies; extreme puistjes of poriën en huiduitslag; zweren of zweren op de poriën en de huid; of koorts of koude rillingen als u dit medicijn gebruikt.

Dit medicijn kan ertoe leiden dat u een kritieke soort allergische reactie krijgt die bekend staat als: anafylaxie. Anafylaxie kan levensbedreigend zijn en vereist onmiddellijke medische behandeling. Stop met het innemen van dit medicijn en noem onmiddellijk uw arts als u last heeft van een poriën en huiduitslag; jeuk; netelroos; heesheid; ademhalingsproblemen; moeite met slikken; of zwelling van uw vingers, gezicht of mond als u dit medicijn gebruikt.

Dit medicijn kan leiden tot kritieke allergische reacties die een aantal lichaamsorganen aantast (bijv. coronair hart, lever of bloedcellen). Stop met het gebruik van dit medicijn en onderzoek onmiddellijk samen met uw arts of u de volgende symptomen heeft:

 • pijn op de borst of ongemak
 • koorts en koude rillingen
 • donkere urine
 • hoofdpijn
 • uitslag
 • buikpijn
 • ongewone vermoeidheid
 • soms bloedingen of blauwe plekken
 • gele ogen of poriën en huid

Provigil-opslag

 1. Bewaar het medicijn in een gesloten container bij kamertemperatuur, uit de buurt van warmte, vocht en direct zacht. Voorkom bevriezing.
 2. Buiten het bereik van jongeren houden.
 3. Bewaar geen verouderde medicatie of medicatie die nu niet meer gewenst is.
 4. Vraag uw deskundige in de gezondheidszorg hoe u medicijnen die u niet gebruikt, moet elimineren.

Provigil-bijwerkingen

Naast de gewenste resultaten, kan een medicijn enkele negatieve effecten veroorzaken. Hoewel niet al die ongemakkelijke bijwerkingen kunnen optreden, willen ze misschien medische overweging als ze zich voordoen.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als een van de volgende ongemakkelijke bijwerkingen optreedt:

 • Zwarte, teerachtige ontlasting
 • wazig fantasierijk en vooruitziend of verschillende fantasierijke en vooruitziende aanpassingen
 • pijn op de borst
 • koude rillingen of koorts
 • onhandigheid of onvastheid
 • verwarring
 • duizeligheid of flauwvallen
 • verhoogde dorst en plassen
 • psychologische wanhoop
 • problemen met herinneringen

Andere negatieve effecten die niet worden vermeld, kunnen ook bij sommige patiënten voorkomen. Als u andere resultaten ontdekt, verifieer dit dan samen met uw deskundige in de gezondheidszorg. Bel uw arts voor medisch advies over negatieve effecten.

Symptomen van overdosering

 • Agitatie of plezier
 • snelle of bonzende hartslag
 • verhoogde bloeddruk
 • moeite met slapen

Disclaimer

Informatie over psychotische stoornissen, opgenomen in de beoordeling van Provigil, wordt uitsluitend gebruikt voor de informatieve functies en mag niet worden overwogen als alternatief voor gelicentieerde gezondheidszorg of verwijzing van de distributeur van welzijnsbehandelingen.

⚠Afwijzing van aansprakelijkheid

Pfizer is niet aangesloten bij deze site. De gebruikte merknaam en logo's en afbeeldingen zijn eigendom van Pfizer. De inhoud van deze site is alleen voor informatieve doeleinden. Wij leveren, verkopen of verzenden zelf geen medicijnen en verwijzen u door naar gerenommeerde webwinkels op internet. Raadpleeg altijd een arts bij het gebruik van medicijnen.

Op deze website verkopen we geen medicijnen en verwijzen we bezoekers door naar vertrouwde internetproviders. Op deze manier besparen wij u en de beste prijs mensen veel problemen en kunt u dit krachtige medicijn gemakkelijk en legaal verkrijgen.


Veel Gestelde Vragen

 • Wat is Provigil?

  Provigil kan helpen uw narcolepsie te behandelen en de kans op slaapaanvallen verminderen. Het is ook gebruikt voor de behandeling van slaapstoornissen in ploegendienst en slaapapneu.

 • Wat moet u doen als u een dosis overslaat?

  Als u een dosis Provigil overslaat, neem deze dan zo snel mogelijk in. Of het nu bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla de gemiste dosis over en ga terug naar uw gebruikelijke doseringsschema. Verdubbel geen doses.

 • Wat als u te veel Provigil gebruikt?

  Als zich een overdosis voordoet, noem dan uw arts of bel het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Je hebt misschien dringende medische zorg. U kunt ook contact opnemen met het gifbeheer in uw plaatselijke ziekenhuis.

 • Hoe Provigil bewaren?

  Bewaren bij kamertemperatuur tussen 59-77 graden F (15-25 graden C) uit de buurt van licht en vocht, kinderen en huisdieren. 

 • Wat moet ik vermijden tijdens het gebruik van Provigil?

  Vermijd het nuttigen van alcohol of het gebruik van onwettige medicijnen wanneer u Provigil gebruikt. Ze kunnen de voordelen verminderen (bijv. uw verwarring verergeren) en de vijandige resultaten (bijv. sedatie) van de remedie verbeteren.

 • Wat zijn de bijwerkingen van Provigil?

  Ze kunnen duizeligheid, prikkelbaarheid, slaperigheid, extreme vermoeidheid of slaapproblemen (slapeloosheid) omvatten.


Hoe te kopen Provigil zonder abonnement online?

Benodigde tijd: 00 dagen 00 uur 05 minuten

Hoe u Provigil binnen 5 minuten zonder recept kunt kopen

Laatst bijgewerkt op 19 oktober 2021 door Toni El Clikos

nl_NLNederlands